Årsmøte 16.2.2017 Palestinakomiteen i Romsdal

Stad: Frivillighetssentralen

Tid:  Kl 19.00

Etter at ordinært årsmøte er over vil Mahir fortelje om sin oppvekst i Homs i Syria etter at besteforeldra måtte flykte frå Palestina i 1948