Årsmøte i Palestinakomiteen for Romsdal

Tid og stad: Tirsdag 24.febr kl 19.30, Sjukehotellet, Molde.

Leiar i Palestinakomiteen Kathrine Jensen tek etter årsmøtet (frå ca. kl 20) opp temaet Israels fengsling av palestinske barn.

Det blir og informasjon om Palestinakomiteen sentralt og lokalt, og diskusjon/idémyldring  om komande års aktivitetar