Årsmøte Palestinakomiteen i Oslo

Palestinakomiteen i Oslo inviterer alle medlemmer av lokallaget til årsmøte 27. februar. 

Sted: Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1, Tøyen
Tid: 27. februar kl 18.00

1. Valg av møteledelse
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Politisk innledning v/Ingrid Farestvedt som har vært solidaritetsarbeider i Libanon
3. Kort filmvisning
4. Årsberetning 2019
5. Regnskap 2019
6. Forslag til budsjett for 2020
7. Valg av delegater til landsmøtet 2020
7. Valg av styre, valgkomité og revisor for 2020-21

 

Les årsmelding fra Palestinakomiteen i Oslo her: Lokallagsberetningen for 2019

 

Vel møtt!

Aram Zaheri, leder i Palestinakomiteen i Oslo

Oslo, 6. februar 2020