Årsmøte I Palkom Rana

Årsmøte i Rana og omegn lokallag av Palestinakomiteen

Tid: Tirsdag 17.februar 2015 kl. 19.00

Sted: Campus Helgeland, auditoriet, inngang Torggata 1B

Saksliste:

0. Registrering av stemmeberettigede

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av saksliste

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap for 2014 og budsjett for 2015

5. Innkomne årsmøtesaker og ev. uttalelser.

6. Valgperioder for styremedlemmene.

7. Aktivitetsplan for 2015

8. Valg av valgkomite

9. Valg av nytt styre inkl. Leder.

Vi ønsker medlemmer og andre interesserte hjertelig velkommen!

ETTER ÅRSMØTET, KL.20.00, VISER VI FILMEN «STONE COLD JUSTICE». EN AUSTRALSK DOKUMENTAR OM PALESTINSKE BARN I ISRAELSKE FENGSEL.

Hilsen styret

Palestinakomiteen i Rana og omegn


For spørsmål kontakt leder Wenche Flakstad wenche.flakstad@gmail.com tlf. 41516677 eller økonomiansvarlig Heidi Aronsen hei.aron@yahoo.no tlf.90845575