Atelier Populaire Oslo / Palestinaleiren inviterer til utstilling

Beit Aza بيت عزاء

Høstutstillingen 21, 22, 23 september, kl. 1100-1800
En performance over tre dager med utgangspunkt i det palestinsk og arabiske sorgritualet Beit Aza. Publikum inviteres til å sitte i et stille fellesskap sammen med Palestinerleiren i Oslo, kunstnere og aksjonister.

Palestinerleiren i Oslo er en protest mot den inkonsekvente behandlingen av palestinske asylsøkere i Norge. Leiren ble etablert utenfor Kulturkirken Jakob i mai 2011 og består av avviste palestinske asylsøkere. Atelier Populaire Oslo er sammensatt av kunstnere, aktivister og flyktninger.

www.palestinerleir.no
www.atelierpopulaire.no

Å være palestinsk er ikke en nasjonalitet, men en skjebne du ikke kan flykte fra. Fram til 2009 fikk nesten alle palestinske asylsøkere som kom til Norge, beskyttelse. Som del av den rødgrønne regjeringens omfattende innstramninger i asylpolitikken ble dette snudd på hodet, og per i dag får det store flertallet avslag. Er du palestiner fra Vestbredden, er du i overskuelig framtid henvist til et liv under okkupasjon. Er du palestiner fra Gaza, er du i overskuelig framtid henvist til et liv under blokade, i et av verdens største fengsler. Er du født i en flyktningleir, er det der du hører hjemme, nå og for alltid. Flykte kan du ikke: Da vil norske myndigheter sende deg tilbake, slik at din skjebne som okkupert, marginalisert og maktesløs fullbyrdes.