Bergen 2. mars: Peder Martin Lysestøl, Israel : bak muren av myter og propaganda

Tid: 2. mars kl 18.00-20.00
Sted: Auditoriet i første etasje på U.Phil ved samfunnsvitenskapelig fakultet

Palestinakomiteen i Bergen inviterer til foredrag med Peder Martin Lysestøl. Han har nylig kommet med en ny bok som heter: Israel. Bak muren av myter og propaganda.

Foredraget tar utgangspunkt i boken, hvor den røde tråden er Israels økonomi. Med økonomi som fokus prøver han å forstå hvordan byggingen av Israel har vært mulig.

I boken forklarer han blant annet hvordan Israel ble verdens mest militariserte samfunn og hvordan sosiale spenninger og klasseforhold har utviklet seg. Israel er en stat preget av høy sosial ulikhet, hvor makten er konsentrert hos en liten elite som er tett knyttet til amerikansk økonomi. Lysestøl viser i boken sin hvordan Israel står ovenfor store utfordringer og at de er langt fra den enhetlige, sterke “gründerstaten” som Israel gjerne markedsfører seg selv som.

Peder Martin Lysestøl er førstelektor i samfunnsøkonomi. Han har tidligere skrevet en rekke bøker, bl.a «Palestinerne – historier og frigjøringskamp».

Det blir muligheter til å kjøpe boken til en rabattert pris.