Bergen: Demonstrasjon til støtte for palestinske barn i israelske fengsel #FreeAhmadManasrah

Demonstrasjon på Festplassen 18. Januar kl 19:00 til støtte for Ahmad Manasrah og palestinske barn som er sperret inne i israelsk fengsel.

12. Oktober 2015 blir en video publisert på sosiale media. Videoen viser den tretten år gamle palestinske gutten Ahmad Manasrah som ligger på bakken med blødninger fra hodet etter å ha blitt skutt. Liggende på bakken og ute av stand til å bevege seg, blir han omringet av israelske bosettere som roper skjellsord til han. Det israelske politiet er tilstede, men prøver ikke å stoppe bosetterene som skriker til gutten. Ahmad klarer etterhvert å reise seg til sittende stilling, men blir sparket ned igjen av en politikonstabel. Ambulansepersonell får ikke tillatelse av politiet til å gi assistanse før Ahmad har ligget på bakken i over en time. Han er bevisstløs når han kommer til sykehuset.

Med kraniebrudd og intrakranielle blødninger overføres Ahmad til varetekt etter en uke på sykehuset. Han får ikke lov til å se familien sin og han får heller ikke lov til å ha advokat tilstede under de første avhørene. Videoklipp som også er publisert på sosiale media viser en politikonstabel som bruker brutale avhørsteknikker for å tvinge frem en tilståelse om at Ahmad har utført terrorhandlinger før han ble skutt. Videoopptak viser derimot at Ahmad og hans fetter, Hassan, ble påkjørt og skutt. Hassan (15 år) døde på stedet.

Saken til Ahmad Manasrah er ikke unik. Palestinske barn som arresteres av israelske myndigheter får i mange tilfeller ikke tilgang til juridisk rådgivning og advokatbistand. De blir nektet å se familiene sine, og flere rapporter forteller om barn som utsettes for fysisk og psykologisk vold, isolasjon, trusler om seksuell vold, trusler om at familien deres vil bli straffet og skadet. Mange tilståelser skjer gjennom tvang og i de fleste tilfeller blir barnet dømt til fengsel. Ofte undertegner barna tilståelser som er skrevet på hebraisk, et språk de selv ikke forstår. Barn ned i 7-årsalderen har blitt varetektsfengslet i flere måneder av israelske myndigheter for steinkasting. Fra år 2000 av er det over 8000 palestinske barn som har sittet i israelsk fengsel. Hvert år kan man regne med at rundt 400 palestinske barn vil bli dømt til fengsel eller varetektsfengsles av israelske myndigheter. I disse tider legges det frem et forslag i Knesset om å kunne dømme barn fra 12 årsalderen for terrorhandlinger.

Barn har en rett til å leve i et samfunn som beskytter deres rettigheter og som gir dem trygghet. Vær med på demonstrasjonen på Festplassen den 18. Januar kl 19:00 for å vise din støtte til Ahmad Manasrah og de andre palestinske barna som nå er sperret inne i israelsk fengsel.

Demonstrasjonen er i regi av Palestinakomiteen. Medarrangører: Alamal, SV, Rødt, Palkom Student, Fatah Bergen, Ship to Gaza, Fagforbundet i Bergen, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom og Bergen Kristelige Studentforbund.