Bergen mot fascisme

8. mai 1945 ble Norge frigjort fra okkupasjon. I dag er fascismen tilbake i ny drakt, og tar navn som «alt-right» eller «de identitære».

Samme dato har Nordiske Mediedager i Bergen invitert Steve Bannon til å snakke om såkalte alternative medier. Dette er en farlig normalisering av en fascistisk lederfigur.

Vi tar avstand fra Bannon-invitasjonen. Vi tar også avstand fra alle nyfascistiske og rasistiske organisasjoner. Vi ønsker med dette å ta avstand fra fascisme og rasisme, og feire det motsatte, altså mangfold og solidaritet. Alle som støtter formålet til demonstrasjonen kan slutte seg til – det være seg partier, frivillige organisasjoner, idrettslag, bestemødre eller ungdommer.

APPELLER:
Rødt v/ Sofie Marhaug
SV v/ Jarle Brattespe
Latinamerikagruppene v/ Sergio Blamey
Europeisk Ungdom v/ Neda Valeckaitė
SU v/ Jonas Aleksander Foldnes
Kampkomiteen v/ Åsmund Hatlestad
Palestinakomiteens studentgruppe v/ Regine Schöttker
Ungkommunistene i Bergen v/ Alexander Sørnes

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER:
Bergen Rød Ungdom
Bergen Sosialistisk Ungdom
Rødt Bergen
Bergen SV
Bergen AUF
Vestland Grønn Ungdom
Miljøpartiet De Grønne i Bergen
Ungkommunistene i Bergen
Kampkomiteen i Bergen
Hordaland Europeisk Ungdom
Ungdom mot EU
Latin-Amerikagruppen (LAG) i Bergen
Kommunistisk Plattform ML
Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen
Raudt Studentlag i Bergen
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen

#bergenmotfascisme