Den palestinske fangedagen i Haugesund: Stand på Skeisvang vgs og i Steinsparken

Palestinakomiteen Haugalandet og Stord markerer den palestinske fangedagen 17. april ved å sette søkelyset på palestinske barn i israelske fengsler.

Når og hvor

  • Stand på Skeisvang videregående skole i matfriminuttet fra klokken 11.00- 11.25
  • Steinparken in Haugesund fra klokken 15.00 med ett bur gjort om til fengsel

Fra styret