Det 29. ordinære landsmøte i Palestinakomiteen

Som kunngjort i Palestina-solidaritet nr 4-2011 er det landsmøte i Palestinakomiteen 16. – 18. mars 2012 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo. Innkalling til Landsmøtet er også sendt til lokallaga den 16. desember 2011.

Fristar:
16. januar: Forslag til saker til dagsorden/sakslista
16. januar: Forslag til vedtektsendringar
16. februar: Utsending av landsmøtedokument (Palestina-soldiaritet nr 1-2012)
28. februar: Lokallaga må ha vald sine delegatar
1. mars: Innmelding/påmelding av delegatar til sekretariat@palestinakomiteen.no

Landsmøteavgifta per delegat er kr 1 000. Delegatane og landsstyrerepresentantane får dekka reisa etter rimelegaste

Sjølve sakspapira blir trykte i Palestina-solidaritet nr 1-2012.