FuP lanserer rapporten «Norges ulike samarbeidsforhold med Israel – mangel på koherens i norsk Midtøstenpolitikk?

Invitasjon til rapportlansering 29. mars 2012: ”Norges ulike samarbeidsforhold med Israel – mangel på koherens i norsk Midtøstenpolitikk?”
Sted: Litteraturhuset, Nedjma-salen
Tid: kl 19.00
Arrangør: Fellesutvalget for Palestina
Gratis inngang.

Fellesutvalget for Palestina lanserer en rapport om statlige samarbeidsformer mellom Norge og Israel. Målet med rapporten er å problematisere det vi mener viser en mangel på koherens på enkelte områder i norsk Midtøstenpolitikk.

Vi inviterer i den anledning, samt i anledning den internasjonale BDS-dagen og Palestinsk Landdag, til et møte på Litteraturhuset hvor vi vil legge fram noen av funnene våre. I tillegg vil vi ha innledninger og kommentarer fra et panel for å belyse nærmere noen av områdene vi har fokusert på i rapporten.

Hvert år gir norske myndigheter flere hundre millioner kroner i bistand til palestinske selvstyremyndigheter som skal gå til oppbygging av institusjoner i en framtidig palestinsk stat. Samtidig har Statens Pensjonsfond Utland investert i selskaper som er med på å opprettholde okkupasjonen av palestinsk land, og det foregår våpenhandel med israelsk våpen- og forsvarsindustri. Norske investeringer og handel bidrar dermed indirekte til å opprettholde den israelske okkupasjonsindustrien. Dette mener vi viser en klar mangel på samstemthet i norske myndigheters politikk. Vi ønsker å vise at det er en sammenheng mellom konflikt/okkupasjon og kapital i form av norske investeringer og våpenhandel.

Innledere:
Elisabet Palerud, leder i Fellesutvalget for Palestina
Alexander Harang, informasjonssjef i Norges Fredslag
Martin Holter, rådgiver i Norsk Folkehjelp
Aslak Skancke, Fagsjef i Etikkrådet

Møteleder:
Are Blomfeldt, Fellesutvalget for Palestina

Velkommen!