Faglig konferanse i Drammen: Palestina og internasjonal solidaritet

Palestinakomiteen i Drammen i samarbeid med tillitsvalgte i fagbevegelsen arrangerer konferansen “Palestina og internasjonal solidaritet” tirsdag 4. oktober. Blant innlederne er Finn Erik Thoresen og Harald Berntsen.

Seminaret er spesielt retta inn på tillitsvalgte i fagbevegelsen, men ALLE som er venner av fagbevegelsen og Palestina er hjertelig velkommen til å delta.

Tid: Tirsdag 4.oktober , kl. 10 – 15
Sted: Folkets Hus i Drammen, store sal.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Palestinakomiteen i Drammen