Markering «Anerkjenn Palestina som stat nå» – 27. mai kl 1700 på Eidsvolls plass

Den 28.mai skal Stortinget debattere sak om anerkjennelse av Palestina som stat, basert på innstilling fra Utenriks- og forsvarskomiteen. Innstillingen viser at det er ikke  flertall for anerkjennelse nå.

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge arrangerer i den forbindelse en markering «Anerkjenn Palestina som stat nå!», onsdag 27. mai kl 17.00 på Eidsvolls plass/Stortinget.

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse, og norske myndigheter har allerede tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011. Likevel har norsk politikk fram til i dag vært basert på et premiss om at staten Palestina ikke kan anerkjennes før det foreligger en fremforhandlet avtale mellom partene.

Det er i dag ingen reelle fredsforhandlinger som gir håp om en snarlig avtale som får slutt på okkupasjonen. Tvert imot har 20 års forhandlinger ført til en dobling av de ulovlige bosettingene, den illegale muren, flere kriger mot Gaza og til intern palestinsk splittelse. Utsiktene til en palestinsk stat er langt fram. Det er derfor viktig å styrke palestinernes forhandlingsposisjon for dermed å øke muligheten til en reell fredsprosess. I dag har de fleste stater (136 av FNs 193 medlemsland) anerkjent Palestina. I Norge har en rekke store og viktige organisasjoner stilt seg bak kravet om norsk anerkjennelse.

Vi mener derfor tiden er kommet til at regjering og storting anerkjenner Palestina som stat nå.

Appellanter:
Amro Alhourani, den palestinske ambassadøren i Norge
Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Bård Vegar Solhjell, Stortingsrepresentant, SV
Roy Pedersen, leder, LO i Oslo
Truls Wickholm, Stortingsrepresentant, AP
Eilert Rostrup, prest/daglig leder, Stiftelsen Karibu
Kathrine Jensen, leder, Palestinakomiteen i Norge

Konferansier: Line Khateeb.

Organisasjoner og partier som ønsker å slutte seg til markeringen, kan sende en e-post til sekretariat@palestinakomiteen.no

Arrangør: Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina

Tilsluttede organisasjoner per 21. mai:
Norsk Folkehjelp
Changemaker
Palestine Network Norway
Fellesorganisasjonen
Ship to Gaza Norway
Musikernes fellesorganisasjon
Norges Kristelige Studentforbund
Fellesforbundet
Norsk Jernbaneforbund
Sabeels Venner i Norge
Fagforbundet
Sosialistisk Ungdom
Rødt
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Arbeidernes Ungdomsfylking
Handel og Kontor i Norge
Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Kommunistiske Parti
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
EL & IT Forbundet
Forbundet Industri Energi
LO i Oslo
Stiftelsen Karibu
Sosialistisk Venstreparti
KFUM-KFUK Global
Rød Ungdom
Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening
Drammen AUF
Venner av Jerusalem/Al Quds
Norsk Tjenestemannslag
Ungdom mot rasisme
Palestinsk Kvinneforening
Tjen Folket
Revolusjonær Kommunistisk Ungdom
Senterungdommen
Miljøpartiet De Grønne

 

Facebook event Se Facebook-arrangement