Åpent møte med Odd Karsten Tveit

Åpent møte med Odd Karsten Tveit i Molde

Dette blir eit samarbeidsarrangement mellom Molde bilbiotek og høgskolen med kveldsarrangement på Plassen og førelesing på høgskolen.

Det kjem meir informasjon etter kvart – følg med!

Hilsen Palestinakomiteen i Romsdal