Nasjonal markering i uke 25: Anerkjenn Palestina som stat nå – boikott Israel!

I uke 25 vil Palestinakomiteens lokallag over hele landet markere at de ikke aksepterer Stortingets og regjeringens passivitet overfor Israels okkupasjon og undertrykkelse av det palestinske folket.

136 av FNs 193 medlemsland anerkjenner Palestina som egen stat, men norsk anerkjennelse ble nedstemt mot fem stemmer i Stortinget den 28. mai. Israels mange brudd på folkeretten og menneskerettighetene får passere uten at Stortinget og regjeringen reagerer. Den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, har kontant avvist at det vil bli noen palestinsk stat så lenge han er regjeringssjef. Dermed blir det ingen fredsavtale, og okkupasjonen og apartheidpolitikken fortsetter. Det er derfor viktig at Norge  anerkjenner Palestina som stat nå og innfører sanksjoner mot Israel.

Gazastripen er totalt glemt etter Israels krigføring i 2014
Under Israels krigføring på Gazastripen sommeren 2014, ble over 2 200 palestinere drept (derav over 500 barn), 10 000 såret, 110 000 bygninger ble ødelagt eller skadet, og 100 000 ble gjort hjemløse. Giverlandsgruppen ved Børge Brende som leder gjenoppbyggingen av Gaza, lar Israel diktere premissene ved at Brende håper at Israel varsler lettelser i sin blokade.

Israel bygging av de ulovlige koloniene på okkupert palestinsk jord
Byggingen av de ulovlige koloniene på Vestbredden er det største hinderet for en fredsavtale mellom Israel og Palestina. Den 20. mai tillot Israel bygging av 900 nye ulovlige boliger på Vestbredden. Israels bygging av de ulovlige koloniene økte med 40 prosent i 2014.

Israel fengsler palestinske barn og ungdom
De siste ti årene har rundt 7 000 palestinske barn blitt arrestert og satt i israelske fengsler. Grove overgrep fra israelske sikkerhetsstyrker mot palestinske barn er en av flere grunner til at Palestinakomiteen og andre organisasjoner har tatt dette opp med Stortinget og regjeringen.

Regjeringen og Stortinget må:

  • Anerkjenne Palestina som egen stat nå!
  • Kreve at Israel hever blokaden av Gaza!
  • Kreve at Israel evakuerer de ulovlige koloniene!
  • Kreve at Israels fengsling av palestinske barn stanses!
  • Kreve at de palestinske flyktningene får komme hjem!
  • Kreve at Israels okkupasjon av Palestina avsluttes!
  • Innføre sanksjoner mot Israel inntil kravene etterleves!

Tid og sted for markeringene landet rundt legges fortløpende ut i aktivitetskalenderen!

Når regjeringen og Stortinget med Børge Brende og Jonas Gahr Støre  i spissen ikke vil gjøre noe, må vi stole på egne krefter. Vår største styrke er kampen for boikott av staten Israel. Det er det sterkeste våpenet vi har i kampen for et fritt Palestina, og dette er det våpenet Israel frykter mest.

Anerkjenn Palestina som egen stat nå – boikott Israel!

Les også Aftenposten 9. juni 2015: De siste fem årene har befolkningen i jødiske bosettinger på Vestbredden vokst med 20 prosent, og politikere som støtter bosettingspolitikken er blitt viktige aktører i Israels regjering.

Facebook event Se Facebook-arrangement