Palestinakomiteen i Norges 32. landsmøte

Palestinakomiteens 32. landsmøte finner sted 16.mars til 18. mars 2018 på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. 

Alle medlemmer har adgang til landsmøtet mot betalt kontingent, og alle medlemmer kan fremme saker for landsmøtet gjennom sitt lokallag eller landsstyret. Forslag må være landsstyret ved AU i hende senest to måneder før landsmøtet finner sted.

Medlemmer uten lokallag kan kontakte medlemsansvarlig på  medlem@palestinakomiteen.no og be om kontaktinformasjon til sitt nærmeste lokallag dersom de ønsker å delta i diskusjoner og valg.

Se også: Forslag til dagsorden landsmøtet 2018.

Alle medlemmer kan få oversendt saksbilag ved forespørsel.

– Arbeidsutvalget i Palestinakomiteen i Norge