Åpent møte: Palestinernes Nakba uten slutt? Hvilken rolle spiller Norge? Hva kan vi gjøre?

Åpent møte 23. mai kl 18.00 – 20.30, Galleriet, Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo.

  • Jamal Juma, koordinator for den palestinske grasrotkampanjen Stop the Wall og sentral i The Popular Resistance Committees: Palestinian Resistance to Israel Colonialism & Apartheid today. How Palestinians can win their Freedom, Justice and Equality
  • Tora Systad Tyssen, leder av Fellesutvalget for Palestina: Norske bånd til den israelske okkupasjonen styrkes. Hvordan? og hvorfor?

Panel – hva kan vi gjøre?

  • Representant fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet (avbud)
  • Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
  • Frida Jøraholmen Andresen, leder av Operasjon Dagsverk
  • Representant fra fagbevegelsen (navn kommer)
  • Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen i Norge

 Diskusjon

 Møteleder: Line Khateeb, palestiner og rådgiver i Norsk Folkehjelp

Den 14. mai var det 70 år siden staten Israel ble opprettet. Dagen etter, 15. mai, markerte palestinerne Nakba («Katastrofen» på arabisk) da over 800 000 palestinerne ble fordrevet. I dag lever over 5 millioner palestinere i flyktningeleirer og venter på at FN-resolusjonen 194 fra 11. desember 1948 skal gjennomføres på bakken. Den store fredsmarsjen som startet på Gazastripen den 30. mars, markerer palestinernes fordrivelse og motstand mot okkupasjonen. Demonstrantene som trosser de israelske skarpskuddene, er en levende påminnelse om en historisk urett som fortsatt ikke er gjort opp. Palestinernes 70 år på flukt, over 50 år med okkupasjon og 11 år med blokade hindrer likevel ikke staten Israel fra å fortsette sin politikk.

I Norge legges det fra regjeringens side vekt på at boikott av Israel ikke er i tråd med norsk politikk, vi anerkjenner ikke Palestina som en selvstendig stat, og vi bruker vår lederposisjon i giverlandsgruppa til å subsidiere og normalisere Israels okkupasjon. Statens Pensjonsfond Utland har investert milliarder av euro i selskaper med virksomhet i de ulovlige bosettingene.

Hvilket ansvar har Norge og det internasjonale samfunnet? Hvorfor mener palestinerne at BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) er en strategi for et fritt Palestina?

Arrangør: Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina