Palkom Blindern inviterer til G4S-aksjonsverksted

Onsdag 3. oktober klokken 18.00 samles alle lag og organisasjoner som tilslutter seg kampanjen om få G4S vekk fra UiO i 1. etg på Villa Eika. Mål for kvelden er å legge strategien videre for kampanjen mot G4S på UiO, planlegge aksjoner osv.

Alle er velkommen! Vi satser på å stille med mat til alle som møter opp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn:

http://www.studentparlamentet.uio.no/nyheter/2012/g4sutavuio.html

G4S ut av UiO

På møtet i torsdag ettermiddag, vedtok Studentparlamentet å jobbe for at sikkerhetsselskapet G4S ikke lenger får levere levere utstyr eller tjenester til universitetet. 

Av Solveig Maria Figenschou Publisert 21. sep. 2012 13:21

G4S er et dansk-britisk selskap som driver med sikkerhet over hele verden. På UiO leverer de bl.a. vektertjenester og sørger for at tilgang og kortlesere fungerer som de skal. UiO har en treårskontrakt med det kontroversielle selskapet, og perioden for kontrakten er akkurat blitt forlenget ett år.

G4S er den største arbeidsgiveren på Londonbørsen, med over 657.000 ansatte og operasjoner i 125 land. I Studentparlamentets debatt, ble det pekt på at G4S drifter kontroversielle asylmottak i Storbritannia, eier Blacwater Worldwide, privathæren som blir beskyldt for å ha drept irakiske sivile, og er med på å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina ved å levere utstyr og tjenester til ulovlige bosetninger, fengsler, den folkerettsstridige muren og militære kontrollposter. 

Her kan du lese saksfremlegget som ble behandlet i studentparlamentet. Der redegjøres det for G4S’ aktviteter i Israel og Palestina. Parlamentet vedtok følgende tekst:

«Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo tar avstand fra selskaper som bidrar til brudd på folkeretten. Slike selskaper skal ikke operere på UiOs eiendom eller som en del av vår virksomhet. Vaktselskapet G4S må ikke få ny kontrakt eller få fornyet gjeldende kontrakt om å levere sikkerhetstjenester til Universitetet i Oslo etter februar 2014.»

Studentparlamentet ønsker også at UiO skal innføre etiske retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester, slik at man i fremtiden unngår å handle med selskaper som beviselig bidrar til menneskelig lidelse. Morten Bakke Kristoffersen, leder i Studentparlamentet er klar til å ta saken videre til Universitetsstyret.

– Studentparlamentet ønsker ikke G4S som handelspartner for universitetet vårt. Vi støtter ikke krigsforbrytelser, krenkelser av menneskrerettighetene og folkeretten. Hvis UiO ønsker å være en ansvarlig samfunnsinstitusjon, og en fanebærer for demokrati og frihet, så må kundeforholdet til G4S opphøre. Det er studentdemokratiets holdning til saken, og vi håper ledelsen vil være enige. Vi må få på plass et etisk regelverk som gjør at vi kan stenge slike selskaper ute fra universitetets drift, sier han.

 

Facebook event Se Facebook-arrangement