Saladindagene på Litteraturhuset i Oslo

Fra korstog til terror og jihad?
Evig konflikt eller felles fortid?
Er Gud og Allah den samme?

Saladindagene 2012 – 29.2–3.3 på Litteraturhuset
For fullt program, se www.litteraturhuset.no/saladin
Med Şener Aktürk, Michael Sells, Shlomo Sand, Trond Berg Eriksen, Bruce Lawrence, Tariq Ali, miriam cooke, Åsne Seierstad, Lisa Bjurwald, Øyvind Strømmen, Dick Harrison, Thorvald Steen, Tove Nilsen m.fl.

Korstog. Tempelriddere. Wiens porter. Hellig krig. Martyrdom. Ord og vendinger vi kjenner fra korstogene og de etterfølgende krigene mellom kristne ogmuslimer. En periode av menneskehetens historie mange trodde var forbi. De siste tiårene har vist at det ikke var sånn. Årets Saladindager arrangeres i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli. Anders Behring Breiviks politiske manifest er gjennomsyret av korstogsretorikk og historiske referanser som skal gi hans handlinger et evighetsperspektiv.

Men Behring Breivik er ikke alene om å bruke denne retorikken. Kampen om Jerusalem er et referansepunkt for den jihadistiske bevegelsen, og det har gradvis spredd seg til samfunnsdebatten. Da George W. Bush i etterdønningene av 11. september 2001 brukte begrepet korstog, vakte det oppsikt. Siden den gang har slike referanser blitt gjentatt på nettet, i aviser, av politikere og akademikere. Korstogene er blitt en del av samtida.

Til årets Saladindager har vi invitert religionsforskere, historikere og forfattere fra hele verden. De skal belyse og diskutere korstogsretorikken i samtiden og det sentrale premisset for denne – ideen om en essensiell forskjell. Er virkelig kristendommen og islam grunnleggende ulike i sin kulturelle og politiske historie, og hva består i så tilfelle den forskjellen i?

Fagseminarer på dagtid, foredrag og samtaler på kveldene.
Alle arrangementer er gratis og åpne for alle.

Andreas Johannesen Delsett, andreas@litteraturhuset.no
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
tel 22 95 55 37 | mob 909 62 191 | fax 22 95 55 31