Veien til Damaskus – en reiseskildring ved Peder Martin Lysestøl og Dag Hoel

Førstkommende onsdag 30.mai klokken 19.00 har vi et palestina-aktuelt arrangement på Ila Brainnstasjon, Ilevollen 32b, 7018 Trondheim.

Veien til Damaskus – En reiseskildring.
Dag Hoel og Peder Martin Lysestøl samtaler om boka «Veien til Damaskus»

Dag Hoel gikk, syklet og haiket i 9 uker gjennom verdens mest konfliktfylte områder – strekningen mellom Jerusalem og Damaskus. Boka er beretningen om pilegrimsferden og møter med folk som bor konfliktområdene, såvel som refleksjoner over religiøs tro, sionisme og borgerkrigen i Syria.

Dag Hoel (f. 1962) er filmprodusent og regissør. Han har bakgrunn som fotograf, med hovedvekt på dokumentasjon av fattigdomsspørsmål og flyktninger i utviklingsland. Han har også arbeidet med menneskerettigheter i Mellom-Amerika og med utfordringer knyttet til brytninger mellom ulike kulturer. Han har tidligere utgitt bøkene Liv laga (Cappelen 1991) og Dette er Cuba, alt annet er løgn! (Spartacus forlag 1996).

Peder Martin Lysestøl (f. 1942) er førstelektor i samfunnsøkonomi på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). Lysestøl var med å stifte Palestinakomiteen, og var selv leder fra 1971 til 1973. I den perioden utygav han boken Palestinerne : historie og frigjøringskamp.

Om boken:
Veien til Damaskus er fortellinger fra en reise forfatteren gjør mellom Jerusalem og Damaskus. Den går i sporene etter Paulus, Saladin, Mark Twain og Moshe Dayan. Hoel går, sykler og haiker i 9 uker gjennom noen av de mest konfliktfylte områdene i verden. Med utgangspunkt i religionshistoriske myter og fortellinger, kaster Hoel lys over hvordan en jødisk messiaskult vikler seg ut av sine kulturelle rammer, blir farget av hellenistisk kultur, og begynner å leve sitt eget liv som noe nytt: kristendom.

Boken er en reise i en fortid som har farget oss alle, om vi er troende eller ikke. Sammenvevd med det historiske stoffet, forteller Hoel om møtet med virkeligheten underveis, som er preget av samtidens politiske konflikter i Israel, Palestina og Syria. Opprøret i Syria skapte vanskeligheter for forfatteren, men han klarte å komme inn i landet og fullførte sin ferd til Damaskus. Dette skjedde mens opprøret var i full gang, og det farget hans erfaringer.

Gratis inngang.