Bli medlem!

Vil du bli med å støtte arbeidet for palestinernes frihet og rettferdighet? Meld deg inn i Palestinakomiteen! Du betaler halv pris første året.

Ordinær kontingent gjelder medlemmer i lønnet arbeid

Lav kontingent for Student, arbeidssøkende, uføretrygdet og pensjonist

Familiemedlem er medlemmer som bor i samme husstand
(hovedmedlem 500 kr og andre familiemedlemmer 200 kr)

Ungdom: Frem til fylte 19 år

Hvorfor bli medlem av Palestinakomiteen? 

Som medlem av Palestinakomiteen støtter du vårt arbeid med å påvirke den norske opinionen og informere politikerne om palestinernes situasjon.

Jo flere medlemmer vi er, jo bedre blir vi hørt! 

Som medlem støtter du også vårt solidaritetsarbeid i Palestina og palestinske flyktningeleirer i Libanon. Vi driver praktisk solidaritetsarbeid ved å følge palestinernes oppfordring om sanksjoner mot Israel, og vi sender solidaritetsarbeidere  til Libanon og Palestina. Les mer om oss her. Vi har lokallag i alle de store byene og i flere tettsteder.
Finn ditt lokallag her, og bidra i arbeidet!

Medlemskontingenten er vårt viktigste økonomiske fundament, men enda viktigere er den politiske tyngden mange medlemmer gir oss. Du teller! Bli medlem!

BLI MEDLEM – DU BETALER HALV PRIS DET FØRSTE ÅRET.

Slik behandler vi dine persondata: Palestinakomiteens personvernerklæring.