— Oljefondet støtter i praksis Israels folkemord i Gaza.

Palestinakomiteen blokkerte Finansdepartementet, torsdag 7. desember

— Oljefondet støtter i praksis Israels folkemord i Gaza. Hver gang ei bombe dreper uskyldige sivile renner det penger inn på Oljefondets konto, sier Kjell Stephansen i Palestinakomiteen

Palestinakomiteen krever at finansminister Vedum instruerer Oljefondet om å fryse og deretter selge seg ut av alle investeringer som støtter opp om Israels krig og okkupasjon. Regjeringen gjorde dette i februar 2022 da Russland invaderte Ukraina. Det samme må skje nå.

— Norge framstår ikke som en fredsnasjon, men som en aktiv støttespiller for Israels krig så lenge Oljefondet tjener på krigen. Pengene forteller en annen historie enn fine ord om våpenhvile og fred, fortsetter Stephansen.

Oljefondet bryter sine egne regler for investeringer med aksjer i våpenindustri som forsyner Israels hær som systematisk bryter folkeretten.

Bakgrunn:

Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland, har investert enorme summer i Israels krig og okkupasjon. Oljefondets investeringer står i skarp motstrid til regjeringens uttalelser og bekymring for palestinske liv.

Norge er ikke en nøytral mekler mellom Israel og palestinerne så lenge Oljefondet investerer i krig og okkupasjon. Norge må oppfattes som en aktiv støttespiller for Israels krigføring mot palestinerne i Gaza. Vi vil oppsummere dette i fire punkter:

  1. Oljefondet har investert 45,6 milliarder kroner i internasjonal våpenindustri som i disse dager blant annet forsyner Israels hær med bomber og missiler. Dette er for eksempel investeringer i de amerikanske produsentene RTX (15,2 mrd NOK), General Electric (6,0 mrd NOK), General Dynamics (5,8 mrd NOK) og L3Harris (3,2 mrd NOK). Disse selskapene håver nå inn krigsprofitt. Oljefondet tjener penger for hver bombe som blir sluppet på barna i Gaza.
  1. Oljefondet har pr 31.12.2022 aksjer for 13,1 milliarder kroner i 70 israelske selskaper. Dette er blant annet investeringer i bank, telekommunikasjon, eiendommer, helseindustri og teknologi. I tillegg har fondet israelske statsobligasjoner for 4,7 milliarder kroner. Vi hører stadig at de lovstridige koloniene (bosettingene) er det største hinderet for fred. Men Oljefondet styrker altså disse koloniene med sine investeringer.
  1. Oljefondet er tungt investert i okkupasjonsindustrien. Organisasjonen «Don´t buy into Occupation”, med norske medlemmer som LO, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet viste med sin rapport fra 2022 at Oljefondet har investert svimlende 13,9 milliarder amerikanske dollar i de 50 viktigste selskapene som er med på å bygge opp de ulovlige bosettingene på den okkuperte Vestbredden.
  1. På bakgrunn av FN-resolusjon 31/36 om de israelske koloniene fra mars 2016, ble det utarbeidet en liste over 112 selskaper som bidro til utviklingen av de ulovlige bosettingene. Oljefondet har aksjer i 25 av disse selskapene. Mens KLP har de-investert fra disse selskapene høster Oljefondet stadig fortjeneste.

Oljefondet har etiske regler. I «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU», fastsatt av Finansdepartementet heter det i § 4, kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper:

«Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

  1. Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter
  2. Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  3. Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene.»

Det er vel ingen tvil eller uenighet om at Israels bombing av sivile i Gaza utgjør en slik uakseptabel risiko. Den norske regjeringen er klar på at Israels bombing er et brudd på humanitærretten.

I februar 2022 instruerte regjeringen Oljefondet om å fryse alle investeringer i Russland. Oljefondet ble samtidig instruert om å legge en plan for å selge seg ut av alle interesser i Russland. Nå krever vi at regjeringen straks instruerer Oljefondet om å fryse og deretter selge seg ut av alle investeringer som støtter opp om Israels krig og okkupasjon.

Pressekontakt: Kjell Stephansen, leder av BDS-utvalget tlf: 977 41 035

Line Khateeb, leder Palestinakomiteen: 950 90 938

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publisert: 7. desember 2023