Palestina: Hvor lenge skal man tie? #StandWithThe6

Samia Boutakhrit

Palestinske organisasjoner som kjemper for palestinernes rettigheter er nylig blitt stemplet som terrororganisasjoner av israelske styresmakter. Blant organisasjonene er Addameer for Prisoner Support and Human Rights som kjemper for palestinere i israelske fengsler gjennom blant annet juridisk assistanse. Under mitt besøk til Palestina sommeren 2019 besøkte vi organisasjonen og ble kjent med deres viktige og systematiske arbeid for å redde og beskytte palestinske liv.

Palestinske barn ned til 12 årsalderen blir fengslet i israelske fengsler. Palestinere blir fengslet uten lov og dom i såkalte ”admintration detention”, som egentlig ikke skal vare mer enn seks dager, men som kan bli forlenget så mange ganger israelske myndigheter ønsker. Årlig er det omtrent 7000 palestinere som blir arrestert av Israel. Disse mister nå en viktig støtteorganisasjon som over natten har fått sitt viktige arbeid stemplet for å være ”terrorvirksomhet”.

De øvrige fem organisasjonene er Defence for Children International (DCI-P), Al-Haq, Bisan Center, Union of Palestinian Women’s Committees og Union of Agricultural Work Committees. I følge UD er det ingenting som tyder på at de har vært involvert i terrorvirksomhet. Avgjørelsen innebærer forbud mot all aktivitet og virke og gir israelske styrker rett til å ransake og arrestere deres medlemmer og støttespillere.

Dette er neppe en tilfeldig avgjørelse fra Israels side. Organisasjonene har tette forbindelser med bl.a. Amnesty International i tillegg til at de får støtte fra flere land. Dersom verdenssamfunnet ikke fordømmer denne avgjørelsen og stiller Israel til ansvar, vil de kunne lykkes i å isolere palestinerne fra resten av verden. Palestinernes viktigste forbindelseslinje til resten av verden vil bli kuttet. Israel vil dermed lykkes.  

Både Human Rights Watch og Amnesty International jobber tett med flere av gruppene og har i en felles uttalelse sagt at dette er en sjokkerende beslutning fra israelske myndigheter og et direkte angrep mot internasjonale menneskerettigheter. Videre påpeker de at Israels beslutning om å diskreditere organisasjonene er et resultat av det internasjonale samfunnets mangel på fordømmelse av Israels undertrykkelse.

Jeg ser frem til at denne normaliseringen av urett mot palestinere får mer oppmerksomhet under den nye regjeringen. Året er 2021 og vi kan ikke sitte stille og samarbeide med regimer som undertrykker samtidig som de kaller seg  ”demokratiske”. Det er viktig at demokratiske, frie og egalitære stater som Norge tar standpunkt når menneskerettigheter krenkes. Hvor lenge skal man tie?

av Samia Boutakhrit. Tidligere publisert i Klassekampen. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.