Palestinakomiteen fordømmer drap på alle sivile

Palestinakomiteen fordømmer drapene på sivile i Israel og Palestina de siste døgnene.

–Vi fordømmer alle angrep og drap på sivile, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

De væpnede palestinske motstandsgruppene bryter folkeretten når de angriper og kidnapper sivile. Den israelske hæren bryter folkeretten når de bomber boligblokker og sivile områder. Blokaden av Gaza og kolonisering av okkupert land er krigsforbrytelser, okkupasjonen må opphøre.

– Vi ser nå en opptrapping til storkrig som kan bli langvarig og farlig for innbyggerne i både Libanon, Israel og Palestina. Det haster å få på plass en politisk løsning som gir grunnleggende rettigheter til palestinere under okkupasjon og apartheid. Både palestinere og israelere har krav på trygghet, sier Khateeb.

Palestinakomiteen stiller seg solidarisk med de undertrykte. Vi støtter palestinernes krav om frihet, om retten til å leve et liv uten okkupasjon og undertrykkelse og deres rett til å gjøre motstand. Også en motstandsbevegelse er bundet av folkeretten.

– Norske myndigheter må fordømme alle drap på sivile og de systematiske folkerettsbruddene. Det skjer nå brutale drap i både Palestina og Israel, de skyldige må holdes ansvarlig, både okkupant og okkupert, avslutter Khateeb