Palestinere og israelere er like mye verdt og bør leve med like rettigheter

av Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen i Norge. En forkortet versjon av innlegget ble publisert i Klassekampen 28. juli 2021. 

Professor på universitetet i Oslo Jens Saugstad forsøker å klistre merkelapper på Palestinakomiteen og dem som kritiserer okkupasjonen og krigføringen mot palestinere ved å påstå at de ikke respekterer israelske borgeres rett til liv eller enda verre, at jøder ikke har moralsk og rettslig status som mennesker. Her driver Saugstad en meget spekulativ argumentasjon og lander med et mageplask.

Det er fullt ut mulig å kritisere israelske myndigheters angrep på sivile og samtidig mene at israelske borgere, på lik linje med palestinere og andre folkeslag, har rett på liv, helse og beskyttelse. Kritikken som rettes mot israelske myndigheter er jo nettopp at det i all hovedsak er palestinere som blir frarøvet disse rettighetene og at vi ønsker en endring!

Når Palestinakomiteen kritiserer den israelske okkupasjonen og den folkerettsstridige blokaden av Gaza henviser vi ofte til internasjonal lov og gjentatt brudd på FN-resolusjoner. FN-organet OCHA melder at de to første ukene i juli ble 983 palestinere skadet av israelske styrker i det okkuperte Palestina. 163 mennesker ble arrestert, av dem seks barn. 59 palestinsk eide bygninger og hjem ble rasert eller konfiskert i samme periode. Dette er dagligdagse hendelser for palestinere som lever under okkupasjon og angrepene mot sivile blir ofte begrunnet fra israelske myndigheter med «sikkerhet».

Hva mener filosofen er en riktig moralsk avveining når et lands myndigheter undertrykker et annet folk, med en grunn henvisning til sikkerhet?

Siden staten Israel ble grunnlagt har myndighetene kolonisert og bosatt egen befolkning i palestinske områder for å sikre sin dominans over landområdene. Koloniene på Vestbredden er et eksempel på dette og et brudd på Geneve-konvensjonen som sier at en okkupasjonsmakt ikke skal bosette egen befolkning på okkupert land.

«Israelske kolonister på Vestbredden har utført 290 angrep mot
palestinske sivile t.o.m. 12.juli i år.»

Israelske kolonister på Vestbredden har utført 290 angrep mot palestinske sivile t.o.m. 12.juli i år. Under beskyttelse av den israelske hæren går de inn i palestinske landsbyer, som Qusra utenfor Nablus og angriper folk sine hjem og avlinger. Er dette en del av Israels legitime forsvar av sine borgeres liv og helse Saugstad? Og hvilken rett har palestinerne til å forsvare seg mot slike angrep?

Er det virkelig selvforsvar, og i Israels interesse, å opprettholde en blokade av Gazastripen som rammer hele sivilbefolkningen, der halvparten er barn? FNs eksperter mener at det er en kollektiv avstraffelse og dermed en krigsforbrytelse. Det er også en krigsforbrytelse å sende raketter mot sivile, uansett om avsenderen er en palestinsk væpnet gruppe eller den israelske hæren. Retten til selvforsvar skal følge krigens og okkupasjonens regler, men israelske myndigheter oppgir samme grunn for sine veisperringer, konfiskering av land, av hjem og angrep mot bibliotek, sykehus og helsepersonell, nemlig deres rett til å forsvare seg selv.

Debatten om Israels okkupasjon blir ofte polarisert. Vi er mange som reagerer på israelske myndigheters maktmisbruk og krigføring som fører til enorme sivile tap og ødeleggelser. Ikke minst er det et hinder for en rettferdig fred som vil gagne både palestinere og israelere. Menneskeverd stanser ikke ved noen sin religion, etnisitet eller seksuelle legning. Ei heller deres nasjonalitet.

Deltakere på Palestinakomiteens ungdomstur deltar i demonstrasjon mot den ulovlige muren på Vestbredden, sommeren 2016. Foto: Åsmund Mjåland

Palestinakomiteen er partipolitisk nøytrale, våre medlemmer favner bredt i det norske folket. Våre 5600 medlemmer er både studenter, lærere, sykepleiere, prester, palestinere, israelske jøder, tamiler, pakistanere, osv. Vi er først og fremst medmennesker. Jeg vil ikke at unge israelere skal måtte bruke mange år av sine liv i en hær som undertrykker et okkupert folk. Jeg vill ikke at palestinske barn skal være redd for å bli angrepet av soldater på vei til skolen eller i sengen sin. Ei heller at norske jøder eller norske israelere skal føle seg redde når vi diskuterer og protesterer mot okkupasjonen.

Palestinere og israelere er like mye verdt og bør leve med like rettigheter, å kreve dette for alle som bor mellom Middelhavet og Jordaneleven er det motsatte av hat. Det er et ønske om et alternativ til realiteten på bakken i dag, nemlig apartheid. Vi må kunne diskutere dette uten å bli møtt med ufine merkelapper.

Publisert: 29. juli 2021