Personvern

Personvernerklæring

Palestinakomiteen i Norge, org. nr. 984.688.172

Under beskrives vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere og andre vi jobber med.

Overordnet ansvarlig for vår behandling av personopplysninger i organisasjonen er leder av organisasjonen. I det daglige virket er det medlemsansvarlig i organisasjonen som håndterer personopplysningene. Henvendelser angående innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til medlemsansvarlig på medlem@palestinakomiteen.no

Medlemskap og medlemsregister

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og medlemskategori fra innmeldingsskjema. Disse opplysningene lagres i datasystemet Solidus.

Vi trenger disse personopplysningene for å kunne registrere, håndtere og kommunisere med medlemmene.

Når et medlem melder seg ut, slettes personopplysningene umiddelbart fra vårt medlemsregister. I samsvar med personopplysningsloven har medlemmer rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Hvis det går to år uten at kontingenten betales, slettes medlemskapet og all informasjon automatisk fra medlemsregisteret.

Palestinakomiteens lokallag har tilgang til sine medlemmer ved å være koblet opp til medlemssystemet Solidus. Lokale medlemsansvarlige som henter ut informasjon fra registeret for å kommunisere med sine medlemmer er forpliktet til å slette informasjonen både fysisk og elektronisk når den pågående aktiviteten er slutt.

Bildebruk

Som en del av vårt informasjonsarbeid bruker vi bilder som er tatt av våre aktivister under arrangementer, markeringer og andre aktiviteter. Ved innmelding samtykker medlemmet til at Palestinakomiteen i Norge kan ta, oppbevare og publisere bilder og videoer der medlemmet er med. Disse bildene er lagret i Palestinakomiteen i Norges server og blir publisert via våre informasjonskanaler, sosiale medier og trykte materiell. Alle våre publikasjoner er i tråd med Palestinakomiteen i Norges formål og de gjeldende personvernregler. Alle medlemmer i Palestinakomiteen i Norge har reservasjonsrett mot oppbevaring og publiseringen av denne informasjonen.

Henvendelser angående bildebruk kan rettes til post@palestinakomiteen.no

Faste givere

Fra våre givere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Givere som ønsker skattefradrag for bidrag må oppgi sitt fødselsnummer. Disse opplysningene gjør at vi kan ha kontakt med giverne, sende informasjon knyttet til giverforholdet og innberette til skattemyndighetene.

Når givere avslutter sitt giverengasjement hos Palestinakomiteen i Norge, vil oppføringen bli slettet. Dersom giveren er registrert med fødselsnummer for skattefradrag, vil oppføringen først bli slettet etter at skatterapporteringen er avsluttet for påfølgende år. Givere vil ikke motta andre henvendelser enn de som gjelder skattefradrag for gavene som er gitt i foregående år. Dersom giveren ber om umiddelbar sletting fra våre registre vil vi ikke kunne innrapportere skattefradraget.

Søkere til vårt solidaritetsarbeid i Palestina og Libanon

De som søker om å bli solidaritetsarbeidere for Palestinakomiteen i Norge må oppgi personalia. Denne informasjonen vil bli oversendt til prosjektleder for det aktuelle solidaritetsprosjektet. Solidaritetsnettverket i Palestinakomiteen i Norge har ansvar for å intervjue, godkjenne og forberede solidaritetsarbeidere, og vil derfor få tilgang til søknadene. Personalia til solidaritetsarbeiderne vil oppbevares hos Palestinakomiteen i Norge. Søknadene til de som ikke kommer med blir slettet. I samsvar med personopplysningsloven har solidaritetsarbeiderne rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

E-post

Alle kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Ingen bør derfor sende sensitivt innhold, som for eksempel personnummer, per e-post. Dersom vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til våre personvernbestemmelser og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Medlemmer mottar automatisk vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende nyhetsbrev må vi registrere e-postadresse hos oss. Palestinakomiteen i Norge bruker en tredjepart, Mailchimp, for utsending av nyhetsbrev. De lagrer e-postadressene i en egen database, deler den ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lenger er i bruk. Av og til sender vi også ut nyhetsbrev til våre faste givere. Både medlemmer og givere kan på en enkel måte skrive seg av nyhetsbrevet dersom de ønsker dette. Lokallag har egne systemer for utsending av nyhetsbrev, og disse må være i tråd med ovennevnte bestemmelser.

Nettside – sikkerhet og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene fra Google Analytics heter __utma, __utmb, __utmc og __utmz. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Vi har slått på funksjonen «AnonymizeIP» slik at ikke IP-adressen din blir lagret hos Google.

Ved innmelding som medlem eller giver via nettsiden kobles innmeldingsskjema til en sikker nettside med et sikkerhetssertifikat (https) som krypterer innsendte data før videresending til oss.

Påmelding kurs og arrangementer

Innimellom har vi arrangementer som krever påmelding, f. eks ved hjelp av Google Forms. I tilknytning til dette samler vi inn informasjon om navn, kontaktopplysninger, eventuelle allergier og diettbehov eller andre behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil bli slettet etter endt arrangement.

Klagemulighet

Dersom medlemmer, givere eller andre vi jobber med mener vi har brutt personvernet, ber vi om å bli kontaktet på post@palestinakomiteen.no

Medlemmer, givere og andre vi jobber med kan også klage til Datatilsynet dersom de mener at Palestinakomiteen i Norge ikke har overholdt rettighetene deres i henhold til personopplysningsloven. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no