Farlige forbindelser II – norske bånd til den israelske okkupasjonen

Norsk Folkehjelp/Fagforbundet sin rapport om norske bånd til okkupasjonen II av 28. september 2015, oppdatert juni 2016.