Understanding the Palestinian-Lebanese resistance (lesevennlig font)