Organisasjonshåndboka vår

Denne organisasjonshåndboka er ment å være et hjelpemiddel og et oppslagsverk for lokallagene i Palestinakomiteen.

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

Her finner du praktiske tips og råd for aktiviteter i lokallagene, vår organisasjonsstruktur og formaliteter basert på vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Vi anbefaler at organisasjonshåndboka tilpasses lokale forhold og ikke omvendt. Vi mener også at håndboka kommer best til nytte ved å bruke den aktivt for eksempel ved møteplanlegging, vervekampanjer eller planlegging av aktiviteter.

Vår hovedoppgave er å støtte frigjøringskampen til palestinerne. Skal vi få til dette, må vi organisere oss godt. Har lokallaget et styre der dere drar lasset sammen og har dere klare prioriteringer på hva dere skal jobbe med og hvorfor? Hvordan ivaretar vi medlemmene våre – nye og eksisterende? Sender vi ut informasjon regelmessig? Trekke vi dem med inn i lokallagsaktiviteter? Er det andre organisasjoner vi kan samarbeide med?

Et styre skal ikke bare ha engasjement for Palestina, men må også ha kunnskap om hvilke plikter og rolle styret har. Å drive et lokallag kan være både inspirerende og krevende. Organisasjonshåndboka er styrets verktøy for å utvikle et velfungerende lokallag tuftet på medlemsdemokrati og lokal aktivitet. Vi jobber for en rettferdig sak som engasjerer mange – både nasjonalt og internasjonalt!

Kampen for palestinernes rettigheter er viktigere enn noensinne og Palstinakomiteen må vise vei. Tiden er for lengst inne for at verdenssamfunnet holder Israel ansvarlig og innfører sanksjoner mot brudd på folkeretten og menneskerettighetene, mot trakasseringen og fordrivelsen av det palestinske folket og mot Israels apartheidpolitikk. Sammen gir vi et tydelig signal til alle rundt oss om at vi ikke godtar dette. Ved å bygge organisasjonen vår lokalt og nasjonalt blir vi en stadig sterkere stemme som står opp i solidaritet for palestinernes rett til frihet og selvstendighet. Sammen er vi Palestinakomiteen!

Oslo, juni 2022

Line Khateeb

Leder