Fadderordningen

Vis solidaritet med palestinske barn og unge i Libanon!

Palestinakomiteen har i mange år samarbeidet med organisasjonen Beit Atfal Assomoud (BAS) om et solidaritetsprosjekt for palestinske barn i leirene i Libanon. Dette prosjektet var basert på et individuelt fadderskap. Mange norske enkeltpersoner og familier har vært engasjert i dette arbeidet, og mange barn og familier i leirene har fått uvurderlig hjelp og knyttet livslange kontakter. Arbeidet har også generert et utall andre prosjekter for palestinerne i Libanon. I 2012 besluttet Palestinakomiteen seg for å endre fokus på støtten til BAS. I stedet for individuelt fadderskap ønsket man i å gå over til et ”representativt” fadderskap. Det innebærer at fadderne i Norge ikke lenger gir penger til et bestemt barn, men de innsamlede midlene går til tiltak i leirene som kommer alle barn/ungdom i en gitt leir til gode. Et barn/ungdom vil bli valgt ut til å representere alle barna som omfattes av prosjektet. Man ønsker å involvere barna/ungdommen selv i alle deler av prosjektene. Det er helt sentralt for Palestinakomiteen at dette arbeidet bidrar til å støtte barn og unge i leirene samtidig som det bidrar til å øke forståelsen for palestinernes situasjon her hjemme. Målsettingen for alt solidaritetsarbeid må være å bidra til en endelig slutt på okkupasjonen av Palestina.

I samarbeid med Beit Atfal Assomoud har Palestinakomiteen bestemt seg for å støtte prosjekter i to av i alt 14 leire i Libanon. Den ene leiren er Bour el Shemali i Tyr (Sør Libanon) og den andre leiren er Shatilla i Beirut.

Les mer om Bour el Shemali og Shatilla HER.

Bli med!
Vi ønsker alle dere der ute velkommen til å bli med på dette prosjektet. Vi har plass til mange flere enn de som allerede gir sine månedlige bidrag. Du betaler inn 200 kr i måneden og vil da bidra til at de to prosjektene i Bourj og Shatilla virkelig kan hjelpe barn og unge i leirene med å få en bedre hverdag, tro på seg seg selv og fremtiden. I tillegg vil du lære mer om hvordan situasjonen er for palestinerne i Libanon.

Ønsker du å bli fadder:
Fyll ut avtalegiroskjemaet og du vil motta mer informasjon og starte fadderskapet.

For mer informasjon;
Koordinator
Grete Thunold
E-post: grthun@online.no
Mobil 90694868

Les mer om Beit Atfal på: http://www.socialcare.org