Rashedieh, Libanon

Palestinakomiteen i Noreg ynskjer at flest moglege skal bli kjent med det palestinske folket og deira historie og situasjon. Målet er å styrke solidaritetsarbeidet her heime.

Vår hovudsamarbeidspartner i Libanon er General Union of Palestinian Women (GUPW); på norsk ofte berre kalla Kvinneunionen. Dette er ein stor organisasjon med greiner i dei fleste palestinske miljø og er ein del av PLO (The Palestine Liberation Organization).

Ein sentral del av solidaritetsarbeidet er å undervise ulike grupper i engelsk. I tillegg jobbar solidaritetsarbeidarane med aktivitetar for born og ungdom som forming, musikk, idrett, drama eller liknande. Dei som reiser må ha evne til å arbeide sjølvstendig for det kan til tider vera krevjande å finne rolla si.

Solidaritetsarbeidaren bur og lever i tette relasjonar i flyktningleiren, og dette gir viktige erfaringar på godt og vondt. Me meiner at det å delta i kvardagslivet er ein god måte å lære om palestinske flyktningar sin livssituasjon og ein måte å vise solidaritet på. Intensjonen er at solidaritetsarbeidarane skal formidle kunnskapen når dei kjem heim, t.d. som rapportar, avisoppslag, foredrag og/eller via medlemsaktivitet i Palestinakomiteen.

For å vere solidaritetsarbeidar må du ha fylt 21 år det året du reiser, og medlem av Palestinakomiteen.

Solidaritetsarbeidet er finansiert gjennom innsamla pengar frå Palestinakomiteen sin solidaritetskonto.

Grunnet situasjonen med Covid-19 sender vi ingen solidaritetsarbeidere til Palestina eller Libanon inntil videre.

For meir informasjon og søknadsskjema, kontakt fungerende prosjektkoordinator Morten Sortodden på rashedieh@palestinakomiteen.no