Uttalelse fra Palestinakomiteen Norge

Palestinakomiteen Norge får nå svært mange henvendelser, både på e-post, telefon og i sosiale medier. Vi er en liten organisasjon med knappe ressurser, og har ikke kapasitet til å svare alle. Palestinakomiteen Norge har derfor besluttet å stenge kommentarfeltene i sosiale medier, og vil i den nærmeste tiden framover prioritere å vise solidaritet med det palestinske folket og kontakt med medlemmene våre.

Fortsett å følge med i våre kanaler for oppdateringer fra oss.

Fritt Palestina.