Akademisk og kulturell boikott

Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonen.
Utstrakt samarbeid med disse institusjonene bidrar til å legitimere Israels politikk.
Derfor er akademisk og kulturell boikott viktig – og den virker!

Støtt vårt opprop!

Kontakt oss:

  • Post: AKULBI c/o Palestinakomiteen, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo