E-hefte: Hvorfor boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner?

Boikotten gjelder ikke personer, men forsknings- og kultursamarbeid med israelske universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner. Den rammer bare enkeltpersoner når de opptrer som representanter for slike institusjoner. Boikotten gjelder også idrett.

Studiehefte (12 sider)
En oppdatert kortversjon er trykt som illustrert hefte og kan bestilles på telefon 95 96 98 74 eller e-post post@palestinakomiteen.no  Heftet kan også lastes ned som pdf: Hefte_palestinakomiteen-Akulbi.pdf
Copyright: AKULBI/Palestinakomiteen, 2022.
Redaktører: Berit Aaker og Kirsti Aarseth.

E-studiehefte (50 sider)
Denne versjonen finnes bare på nett og kan lastes ned som pdf:
E-studiehefte 2022 akademisk og kulturell boikott.
Copyright: AKULBI/Palestinakomiteen, 2022.
Redaktører: Berit Aaker og Kirsti Aarseth.

AKULBI, Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel, ble opprettet i 2011. Komiteen ble i 2018 et utvalg i Palestinakomiteen i Norge.