Solidaritetsutvalget

Solidaritetsutvalgets arbeidsområde er Palestinakomiteens solidaritetsarbeid i Midtøsten som omfatter:

  • Solidaritetsarbeidere til Libanon og til Vestbredden, Palestina
  • Studie- og solidaritetsturer til Midtøsten
  • Fadderordningen i samarbeid med Beit Atfal Assomoud i Libanon

Kontaktinformasjon: 

Morten Sortodden, nasjonal koordinator for solidaritetsarbeidet i Palestinakomiteen og leder av Solidaritetsutvalget:  morten@palestinakomiteen.no