— Vi krever våpenembargo mot Israel.

Palestinakomiteen blokkerte torsdag morgen inngangen til Norges bank for å gjøre oppmerksom på Oljefondets investeringer i våpenindustri som tjener penger på eller bidrar til krigsforbrytelser i Gaza.

Det er inngått en skjør avtale om humanitær pause, uten garantier.

Vi krever våpenembargo mot Israel. Det må reflekteres i Norges investeringer gjennom Oljefondet, sier Kjell Stephansen fra Palestinakomiteen.

Palestinakomiteen oppfordrer Oljefondet til å trekke investeringene i våpenindustri som tjener på krigen i Gaza, fordi:

  1. Oljefondet profiterer på massakrene i Gaza

Oljefondet har investeringer på 37,8 milliarder kroner i internasjonal våpenindustri som forsyner Israel med våpen. Dette er våpen som brukes til å utføre massedrap på sivilbefolkningen i Gaza. I tillegg har oljefondet aksjeposter verdt 7,8 milliarder kroner i våpenindustri som samarbeider med israelske våpenprodusenter.

Eksempler på slike våpenprodusenter er Raytheon (RTX), General Electric, General Dynamics, L3Harris, Thales og Rheinmetal, som er blant de 25 største våpenprodusentene i verden.

  1. Oljefondet må følge egne etiske regler

I Oljefondets etikkregler står at «Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

  1. Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene
  2. Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  3. Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på en måte som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene»

Oljefondet bryter sine egne regler når de investerer i våpenindustrien.

  1. Våpenembargo mot Israel

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner har dokumentert at krigsforbrytelser finner sted med Israels angrep mot sivile og sivil infrastruktur på Gaza. 16. november kom 32 FN-eksperter med en oppfordring til det internasjonale samfunnet om å forhindre folkemord mot det palestinske folket. De henstiller også til næringslivet og sier “det internasjonale samfunnet, inkludert både stater og ikke-statlige aktører, som næringsliv, må gjøre alt de kan for å umiddelbart avverge risikoen for at folkemord blir begått mot det palestinske folket..»

Et av tiltakene de framhever er våpenembargo mot de krigførende partene. Amnesty International stiller det samme kravet. Vi oppfordrer Oljefondet til å støtte kravet om våpenembargo i tråd med reglene om å ikke bidra til væpnede konflikter som benytter våpnene på en måte som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene.

Publisert: 23. november 2023