Solidaritetsarbeid i Palestina og Libanon

Palestinakomiteen har siden 1976 sendt solidaritetsarbeidere til Midtøsten. Solidaritetsarbeidet vårt skiller seg fra humanitær hjelp ved at vi tar standpunkt i konflikten, støtter deres frigjøringskamp og at det vi gjør er på palestinernes premisser. Solidaritetsarbeidet er tosidig på den måten at det skal være til nytte i Palestina samtidig som solidaritetsarbeideren skal drive solidaritetsarbeid når han eller hun kommer hjem til Norge. Vi forventer derfor at solidaritetsarbeideren ved hjemkomst tar del i palestinaarbeidet, for eksempel ved leserinnlegg i avisene, foredrag eller ved deltakelse i Palestinakomiteens arbeid.

Solidaritetsarbeidet er ulønnet. Til gjengjeld vil solidaritetsarbeideren få en unik innsikt i palestinsk kultur og samfunnsliv, men også se skyggesiden ved på nært hold å oppleve hvordan det er å være palestiner i et okkupert land eller flyktning. Du kan lese mer om dette under Bli solidaritetsarbeider!

Solidaritetsarbeidet startet som helse- og kriseteam blant flyktninger i Libanon. Etter hvert gikk Palestinakomiteen over til å sende ungdommer til solidaritetsarbeidet. Det har kun i begrenset grad blitt sendt kriseteam de siste årene. Fortsatt ønsker Palestinakomiteen å støtte de palestinske flyktningene i Libanon, fordi disse har blitt tilsidesatt og glemt etter Oslo-avtalen og lever med mange restriksjoner.

Les også historien til Palestinakomiteens Kriseteam (1981-2007).

Palestinakomiteen har nå tre samarbeidsprosjekter – to i Libanon og ett i Palestina:

Fra 2001 har vi sendt solidaritetsarbeidere til flyktningeleiren Rashedieh i Sør-Libanon Her samarbeider vi med Den palestinske Kvinneunionen, GUPW. Se mer om dette under Rashedieh, Libanon.

Vi deltar også i et representativt fadderbarnprogram sammen med Beit Atfal Assomoud, Libanon. Midler fra vår innsamling går til prosjekter for barn og ungdom i to flyktningeleirer. Se Fadderordningen.

Siden 2007 har vi sendt solidaritetsarbeidere til Palestina, på Vestbredden. For tiden har vi et samarbeidsprosjekt som finner sted i landsbyen Jayyous nord på Vestbredden.
Les mer her.

Det arbeides for å kunne sende solidaritetsarbeidere til Gazastripen.

Den vesentlige støtten til alt arbeidet vårt kommer fra enkeltpersoner. Derfor er støtten din uunnværlig! Se hvordan du kan støtte oss økonomisk under.

Kontonummer for støtte til solidaritetsarbeidet:
0532 55 41263

Det er også mulig å bli fast giver.