Nei til olje- og gass-samarbeid med Israel

Universitetet i Stavanger (UiS) har inngått forskningssamarbeid med det israelske universitetet Technion om petroleumsteknologi. NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) vurderer tilsvarende oljesamarbeid med israelske universiteter. Oljen og gassen som Israel er ute etter ligger blant annet i palestinsk farvann.

Å hjelpe Israel med petroleumskompetanse vil være å styrke okkupantens strategiske og økonomiske posisjon på bekostning av palestinernes rettigheter.

Oljeminister Tord Lien (Frp): Troll i eske for palestinerne.

Oljeminister Tord Lien (Frp) i aksjon. Illustrasjon: Mira © AKULBI

Vi oppfordrer derfor Universitetet i Stavanger til å bryte sitt samarbeid med Technion, og oppfordrer samtidig NTNU og andre norske universiteter og høgskoler til ikke å inngå samarbeid om petroleumsteknologi med israelske universiteter.

Støtt AKULBIs opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi

Spre våre løpesedler:   Norsk   Engelsk

Les mer: «Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe: Hvorfor Norge bør si nei til å støtte Israel med gassutvinning» av Peder Martin Lysestøl (pdf 16 sider)

Publisert: 10. desember 2016