Film for Palestina

Den nystarta gruppa Film for Palestina arbeider for at norske filmfestivaler og filmbransje skal støtte palestinernes ikke-voldelige motstand mot Israels forbrytelser. Vi oppfordrer filmbransjen til å støtte palestinernes bønn om å boikotte Israels kunstvasking og avstå fra å ta del i israelske eller Israel-sponsede festivaler. Vi oppfordrer også til å vise palestinske filmer.

Boikott: Hvis ikke nå – når da?

Russlands invasjon av Ukraina og Israels opptrapping av forbrytelsene mot palestinerne har på dramatisk vis aktualisert spørsmålet om kulturboikott. Israels nye regjering tar okkupasjonen til et helt nytt nivå: Drapene på palestinere har økt kraftig og regjeringa truer åpent med å utradere Palestina. Israel er i ferd med å innføre en lov som fjerner høyesteretts uavhengighet, slik at regjeringa ukontrollert kan intensivere forbrytelsene mot folkeretten og menneskerettighetene. Regjeringsmedlemmer skryter av forbrytelser myndighetene tidligere var tilbakeholdne med å snakke om.

Bred støtte til BDS

Det palestinske sivilsamfunnet ber om boikott, deinvestering og sanksjoner (BDS) mot Israel til staten oppfyller tre krav: River muren og avslutter okkupasjonen av arabisk land, anerkjenner demokratiske rettigheter for palestinske borgere i Israel og respekterer palestinske flyktningers rett til å vende hjem (FN-resolusjon 194, 1948). Amerikanske Jews Say NO! og Jewisk Voice for Peace er blant jødiske organisasjoner som støtter palestinernes krav.

I praksis kommer nå krav om BDS også fra jødiske israelere: Mange oppfordrer til boikott av Israel under den nye regjeringa, israelske investorer og småsparere er i gang med en kapitalflukt vi aldri har sett maken til og opposisjonen ber om internasjonale sanksjoner mot den nye regjeringa.

Hvorfor boikotte israelske filmer og festivaler?

Amnesty Internasjonal dokumenterte i 2022 Israels apartheidpolitikk og omfattende brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, folkeretten. Palestinerne ber oss innstendig om å støtte deres motstandsform: ikke-voldelig boikott mot okkupasjon og drap. De fortjener vår respekt og støtte. Kulturboikotten tvang Sør-Afrika til å avslutte apartheidpolitikken. Boikott virker, derfor bruker Israel enorme summer på å motarbeide BDS-bevegelsen internasjonalt.

Israel promoterer film og annen kultur for å framstille seg som normalt land. Norsk filmbransje må ikke bidra aktivt til denne kunstvaskingen. Boikotten gjelder generelt all israelsk film produsert med statlig støtte. Men unntak kan gjøres.

Den israelsk-finansierte filmen Tantura dokumenterer Israels massakre av palestinere i 1948, kalt nakba (katastrofen). Filmen er boikottverdig etter retningslinjene for filmboikott, men filmgruppa støttet likevel visning på TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival) i februar etter en vurdering av konteksten.

Vi så det som viktig å få fram filmens budskap, særlig siden vi i år markerer at det er 75 år siden nakba og fordrivelsen av palestinerne fortsetter. Samme vurdering gjelder filmen Two kids a day, som nylig ble vist på Human filmfestival i Oslo.

Film for Palestina deltar også i et internasjonalt nettverk for boikott av israelsk filmindustri.  Oscarvinner Jane Campion og den baskiske filmskaperen Estíbaliz Urresola Solaguren  var blant flere som krevde å få filmen sin trukket fra Jerusalem filmfestival i juli 2023. Både palestinske og internasjonale filmskapere oppfordret deltakerne til å trekke seg: «Før festivalen slutter å være medskyldig i Israels apartheidregime, tjener deltakelse bare til å forlenge uretten, uansett gode intensjoner.» Se  PACBI – Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel.

Rådgiving til norske filmfestivaler

Vi tror ikke at norske filmfestivaler ønsker å motarbeide palestinsk ikkevolds-motstand ved å støtte Israels syn på boikotten. Film for Palestina kan gi råd dersom festivaler vurderer å vise israelsk film. Vi har tett kontakt med israelske og palestinske eksperter i Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) og følger PACBIs retningslinjer for kulturell boikott. (PACBIs retningslinjer – norsk). Vi kan også gi råd om visning av palestinske filmer.

Film for PalestinaOm gruppa Film for Palestina

Film for Palestina består av filminteresserte palestinavenner med forankring i Palestinakomiteen og BDS Norge. Gruppa følger med på festivalprogrammene. Vi tar kontakt hvis vi blir oppmerksom på forhold som legitimerer Israels kulturpolitikk. Er dere i tvil, ta gjerne kontakt med oss før programmet er fastsatt.

Les mer om reaksjoner på Israels nye regjering, om regler for israelsk filmfinansiering og om palestinske filmer i AKULBI Aktuelt mars 2023.

Kontakt: film-for-palestina@googlegroups.com

Illustrasjon øverst: Fra filmen «Tårnet» av filmskaper Mats Grorud.

Publisert: 11. mai 2023