Palestinske Riya Hassan og israelske Ronnie Barkan sammen om boikottvåpenet

riya-hassanronnie-barkanRiya Hassan og Ronnie Barkan innledet på seminar som Palestinakomiteen arrangerte i forbindelse med Globaliseringskonferansen 2016 i Oslo.

Sammen om boikottvåpenet
Tekst: Sissel Henriksen. Saken er først publisert i Klassekampen 29. oktober 2016

Palestinske Riya Hassan og israelske Ronnie Barkan ser kampen for rett til å jobbe for boikott som en del av en større kamp for ytringsfrihet både i Israel og Europa. – Boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) er en effektiv metode for å presse Israel. Den store innsatsen Israel legger i å kriminalisere oppfordringer til BDS er et klart tegn på at de ser dette som en trussel, sier palestinske Riya Hassan og israelske Ronnie Barkan.

Oppfordringen til å bruke BDS for å presse Israel kom fra en brei allianse av organisasjoner i det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Tre år seinere ble organisasjonen med det fulle navnet «Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from Within» stiftet av jødiske og arabiske israelere. Riya Hassan og Ronnie Barkan er begge gjester på Globaliseringskonferansen i Oslo, der de innleder til debatt om BDS. Hassan er kampanjeleder i Europa for BNC, den største koalisjonen av palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med den internasjonale BDS-bevegelsen. Hun er israelsk statsborger, oppvokst i Negev, men bor nå i London. Barkan representerer Boycott from Within, og sier han som jøde kommer fra «den overpriviligerte delen» av det israelske samfunnet.

Må finne løsning for alle
-Det er ikke nok å bare kreve at Israel skal avslutte okkupasjonen av områdene de tok i 1967, sier Barkan. – Okkupasjonen og brutaliteten på Vestbredden og Gaza er bare symptomer på grunnproblemet, som ligger i at man har etablert en etnisk ekskluderende stat ved å undertrykke og kaste ut den befolkningen som opprinnelig bodde i landet, sier han, og minner om at 70 prosent av palestinerne er flyktninger.

– Ved sida av å nekte flyktningene retten til å vende tilbake, opprettholder Israel et rasistisk diskrimineringssystem, som tar rettigheter fra palestinere og gir privilegier til folk som meg. Han får støtte fra Hassan, som understreker at man må få en helhetlig løsning som tar hensyn til at det palestinske folket er blitt splittet og fragmentert som følge av Israels politikk.

Kampanjer mot BDS
– Vi ser stadig mer brutalitet fra Israel, men staten viser også stadig mer tydelig hvem de er. Det de har er makt og våpen. Vi har alt det andre på vår side, sannhet, kamp for rettferdighet og menneskeverd, sier Barkan.

Hassan mener den økte internasjonale støtten til BDS er både et resultat av pro-palestinsk aktivisme og av Israels egne handlinger. De to viser til at mens vestlige regjeringer i stor grad ser gjennom fingrene med Israels mange menneskerettsbrudd, presser et aktivt sivilsamfunn på, med BDS som våpen, og vinner mange seiere.

-Folk i Norge har presset firmaer som G4S, Veolia, Orange, Soda Stream. Når regjeringer svikter, er det aktivisme på grunnplanet vi må satse på, sier Hassan. Samtidig legger Israel stor vekt på å bekjempe BDS. Et eget departement i Israel har ansvar for dette, og ambassadene skal jobbe mot BDS. Også fl ere land i Europa har vedtatt lover som gjør det vanskelig for boikottaktivister.

Vi kan ikke se denne trenden isolert fra de generelle angrepene på demokratiske rettigheter i mange land i Europa. Den britiske politikken for å «forebygge terrorisme» er sterkt diskriminerende, og rammer særlig ikke-hvite innbyggere, sier Hassan, og forteller at det nylig ble lekket dokumenter i Storbritannia om kursing av lærere for å fange opp radikalisering.

Der het det at et tegn på ekstremisme var at folk «var opptatt av Palestina og Syria». Også i Frankrike, Tyskland, Irland, Østerrike ser vi angrep på palestinasolidaritet. Organisasjoner får stengt bankkontoer, enkeltpersoner blir hengt ut offentlig og stemplet som antisemitter.

Hassan ser angrepene på palestinasolidaritet som en del av et større angrep på sivile og demokratiske rettigheter. – Det er urimelige angrep på en bevegelse som jobber for å holde en regjering ansvarlig for brudd på menneskerettigheter, i en situasjon der vestlige regjeringer lukker øynene. Angrepene rammer særlig BDS-aktivister, men i en videre kontekst er det et angrep på generelle demokratiske rettigheter, og angår derfor alle demokratiske krefter.

sisselh@klassekampen.no
© Klassekampen

Se også «Aksjonsbølge gir unge palestinere håp»