Hva kan DU gjøre?

Vi setter umåtelig pris på at det er så mange som engasjerer seg i palestinernes kamp, og at det blir flere av oss hver eneste dag. Etter hendelsene i Gaza i høst er det stadig flere som kontakter oss og lurer på hva de kan gjøre. Når stadig verre bilder ruller over skjermen, tilsynelatende uten at verdenssamfunnet bryr seg, kan man føle seg maktesløs. Men det er du ikke! Tvert imot det er mye du kan bidra med i kampen for et fritt Palestina!

Organiser og mobiliser

Sammen er vi sterke! Meld deg inn i Palestinakomiteen dersom du ikke allerede er det: Verv familie, venner og arbeidskolleger. Mobiliser støtte i din fagforening, politiske partier, på arbeidsplassen, i solidaritetsorganisasjoner, kirken, ungdomsorganisasjoner… 

Ta kontakt med ditt lokallag og spør om
du kan bidra med noe. Dersom du er student har byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger egne studentlag. Studerer du i en by uten studentlag? Start et selv!

Aktiviser deg!

Denne høsten har det blitt arrangert demonstrasjoner, konserter, poesikvelder, fotballcuper og et utall andre markeringer til støtte for Palestina. Følg med på hva lokallagene våre arrangerer, og bli med! Husk også at det finnes aksjonsgrupper som ikke er tilknyttet Palestinakomiteen, som har gode arrangementer. Du kan selvfølgelig også arrangere noe selv, om det så er basar, kakesalg eller utdeling av løpesedler. Vi hører gjerne fra deg dersom du ønsker å ta initiativ til noe!


«Åpent brev for Gaza»her finner du ferdige brev, mail-adresser og insta-kontoer DU kan bruke for å pushe på for fred i Palestina (laga av en ildsjel, Jørgen Berg Pedersen, @jorgenbp på instagram).

Underskriftskampanjerher finner du en samleside for en rekke underskriftskampanjer DU kan støtte
(laga av ildsjel Marie Brøske Söderström, @mariesoderstrom på instagram):

Spre ordet

Aktivisme begynner i hjemmet! Følg Palestinakomiteen sentralt på FacebookTwitter , TikTok og Instagram, og husk også å følge ditt lokallag. Der poster vi daglig om Palestina, og vi trenger din hjelp til å spre ordet! Følger du oss vil du også få mange tips om andre viktige stemmer å følge i sosiale medier, via det vi selv sprer. Og selvfølgelig håper vi at du selv sprer ordet ved å lage poster som setter fokus på palestinernes kamp.

Støtt ulike opprop

Det finnes en rekke opprop og underskriftskampanjer man kan støtte, slik som underskriftskampanjen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp, som setter fokus på at Oljefondet investerer 165 milliarder kroner i 64 selskaper med virksomhet i de ulovlige koloniene, og har aksjeposter verdt 7,8 milliarder kroner i våpenindustri som samarbeider med israelske våpenprodusenter. Hver norske statsborger investerer 30 000 kroner i okkupasjonen – og vi bør si klart ifra at dette ikke er greit: støtt oppropet her.

Et annet eksempel er bankkampanjen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp, som retter seg mot norske banker som investerer i selskap med virksomhet på okkupert palestinsk jord. Sjekk her om banken din bidrar til dette. Det finnes også et opprop mot apartheid, og mange flere. Følg med på opprop.no, underskrift.no og internasjonale change.org.

Butikkaksjoner – boikott israelske varer

Coop og Bama er de største leverandørene av israelsk frukt og grønt. Mens Coop importerer varer til sine egne butikker, leverer Bama varene til NorgesGruppen som eier butikkene Meny, Kiwi, Spar, Joker, og til Rema1000. Meld fra til fruktsjef eller daglig ledelse i butikken om at varer som kommer fra okkupasjonsmakten og apartheidstaten Israel er ugreit. Din forbrukermakt er stor! Liste over produkt og varer som vi ikke skal kjøpe.

Kampanjen Apartheidfrie soner

Kampanjen er både nasjonal og internasjonal. I Norge er det flere kafeer, butikker, organisasjoner, foreninger som har erklært seg apartheidfrie. En «Apartheidfri sone» er et sted som er fri for israelske varer og tjenester helt til Israel retter seg etter folkeretten og slutter å okkupere, undertrykke og diskriminere palestinerne. En sone kan være alt fra en butikk, en kafé, en restaurant, en institusjon, en organisasjon, en bydel, et nabolag eller ditt private hjem.

Shopping = solidaritet!

Det finnes Palestinabutikker i Oslo, Bergen og Kristiansand. Og husk at de ikke bare er butikker. «Det er en måte å drive virksomhet som gjør en forskjell for mennesker som lever under okkupasjon. Det er handel som solidaritet. Det er engasjement i butikkform!»  Gjennom å handle hos disse butikkene, enten fysisk eller på nett, støtter du palestinske bedrifter og folk.

Vedtak i kommunestyrer og fylkesting – ikke kjøp varer og tjenester

Bli med og oppfordre din kommune og fylkeskommune om å avstå fra varer og tjenester produsert i okkuperte områder i strid med folkeretten. Stadig flere kommuner og fylkesting vedtar at de vil ikke kjøpe inn varer og tjenester fra okkuperte områder i strid med folkeretten. Ta kontakt med våre lokallag og dine lokale politikere for å sjekke ut om de tar samfunnsansvar og ønsker å drive etisk handel.

Støtt oss økonomisk

Palestinakomiteen i Norges arbeid er i all hovedsak basert på medlemskontingent og gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner. Du kan støtte vårt arbeid her.

Publisert: 4. juni 2021