Kolonitidas rasisme på nytt

av Kjell Stephansen, leder for Palestinakomiteen på Sunnmøre. Først publisert i Sunnmørsposten. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

«Slaveri var vanlig for 200 år siden. Kvinnundertrykking var vanlig for 100 år siden, det er ikke mer enn 108 år siden kvinnene i Norge fikk stemmerett.»

I mellomkrigstida var norske aviser fulle av rasisme og antisemittisme, og vi støttet Europas kolonisering av Afrika og Asia. England og Frankrike delte Midtøsten mellom seg (Sykes-Picot-avtalen fra 1916) uten å tenke på de menneskene som bodde i området.

I dag er vi enige om at både slaveri, kvinneundertrykking, kolonialisme og rasisme er galt. De fleste av oss er også enige om at hvis det er galt i dag, så var det galt for 100 år siden også. Men ikke kristensionismens store forkjemper på Sunnmøre, Kjell Furnes. Han bruker kolonialismens vedtak i Folkeforbundet fra 1922, som bygde på Sykes-Picot-avtalen, til å begrunne at staten Israel skal okkupere Palestina.

Men han kan ikke vise til et eneste vedtak som sier at Israel hadde eller har rett til å fordrive palestinerne. Til og med Balfour-erklæringen, britenes løfte om et jødisk nasjonalhjem i Palestina fra 1917, sier klart og tydelig at den palestinske befolkningen må få bo i Palestina. FNs generalforsamling har gjort mange vedtak om at de palestinske flyktningene har rett til å vende tilbake til sine hjem i dagen Israel. Dette er slått fast som en menneskerett.

Palestinsk hus okkupert av amerikanske jøder. Foto: Kjell Stephansen

Kjell Furnes «glemmer» også å fortelle at ingen av fredsforslagene mellom Israel og palestinerne som er lagt fram har gitt flyktningene rett til retur, og da er det kanskje ikke så rart at dette er blitt avvist av palestinerne. Når det gjelder 6-dagerskrigen i 1967 bruker Furnes igjen den gamle historia som bare har en kilde: Israels etterretning/Israels propaganda.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Martin Lynk, la 9. juli i år fram en rapport som klassifiserer de israelske bosettingene som en krigsforbrytelse. Han viste til Roma-statuttene for Den internasjonale straffedomstolen fra 1998 som sier det er en krigsforbrytelse å bosette egen befolkning i områder som er okkupert.

Det er nå nærmere 300 bosettinger og mer enn 680 000 israelske bosettere i okkuperte palestinske Vestbredden og Øst-Jerusalem. Den internasjonale domstolen, FNs generalforsamling, den internasjonale Røde Kors-komiteen og FNs sikkerhetsråd har flere ganger uttalt at bosettingene strider mot internasjonal lov med krav til Israel om å avslutte all bosettingsvirksomhet.

Kjell Furnes sitter fast i det gamle kristensionistiske synet som gir Israel rett til å undertrykke og fordrive palestinerne. Det er ikke noe som skiller dette fra kolonialismens rasisme. Da må jeg igjen spørre: Kan du forklare meg, etisk eller moralsk, hvorfor kan amerikanske og europeiske jøder i år 2021 ha rett til å flytte inn på palestinsk land og kaste ut palestinerne som bor der?

Publisert: 22. juli 2021