Hva kan DU gjøre?

Organiser og mobiliser

Sammen er vi sterke! Meld deg inn i Palestinakomiteen: verv familie, venner og arbeidskolleger. Mobiliser støtte i din fagforening, politiske partier, solidaritetsorganisasjoner, kirken, ungdomsorganisasjoner. Ta kontakt med ditt lokallag og spør om du kan bidra med noe. Husk å følge oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Støtt oppropet:
Oljefondet investerer i okkupasjonen

Dette er underskriftskampanjen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Oljefondet investerer 165 milliarder kroner i 64 selskaper med virksomhet i de ulovlige koloniene. Hver norske statsborger investerer 30 000 kroner i okkupasjonen. Vi kan ikke akseptere at norske skattepenger skal bidra til å støtte og tjene på okkupasjonen: støtt oppropet her.

Norge må ikke bidra til brudd på folkeretten i Palestina

Illustrasjon: Kjersti Synneva Moen

Støtt kampanjen mot det baskiske transportselskapet CAF og Norske tog som har virksomhet på okkuperte palestinsk jord. Kampanjen er både internasjonal og nasjonal. Støtt oppropet!

Signer opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel

Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonsstaten. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og vesten på disse feltene har bidratt til å legitimere undertrykkelsespolitikken. Palestinske akademikere og intellektuelle oppfordrer kolleger i utlandet til å boikotte akademiske og kulturelle institusjoner i Israel for å få slutt på okkupasjon og undertrykking. Signer oppropet her – les mer her.

Butikkaksjoner – boikott israelske varer

Coop og Bama er de største leverandørene av israelsk frukt og grønt. Mens Coop importerer varer til sine egne butikker, leverer Bama varene til NorgesGruppen som eier butikkene Meny, Kiwi, Spar, Joker, og til Rema1000. Meld fra til fruktsjef eller daglig ledelse i butikken om at varer som kommer fra okkupasjonsmakten og apartheidstaten Israel er ugreit. Din forbrukermakt er stor! Liste over produkt og varer som vi ikke skal kjøpe.

Kampanjen Apartheidfrie soner

Kampanjen er både nasjonal og internasjonal. I Norge er det flere kafeer, butikker, organisasjoner, foreninger som har erklært seg apartheidfrie. En «Apartheidfri sone» er et sted som er fri for israelske varer og tjenester helt til Israel retter seg etter folkeretten og slutter å okkupere, undertrykke og diskriminere palestinerne. En sone kan være alt fra en butikk, en kafé, en restaurant, en institusjon, en organisasjon, en bydel, et nabolag eller ditt private hjem.

Tjener din bank på okkupasjonen?

Bankkampanjen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Flere norske banker investerer i selskap med virksomhet på okkupert palestinsk jord. Sjekk her om banken din bidrar til dette.

Shopping = solidaritet!

Og husk Palestinabutikkene i Oslo og Bergen er ikke bare butikker. «Det er en måte å drive virksomhet som gjør en forskjell for mennesker som lever under okkupasjon. Det er handel som solidaritet. Det er engasjement i butikkform!» Det er viktig å handle hos Al Quds Palestinabutikken og Handala-butikken i Bergen.

Vedtak i kommunestyrer og fylkesting – ikke kjøp varer og tjenester

Bli med og oppfordre din kommune og fylkeskommune om å avstå fra varer og tjenester produsert i okkuperte områder i strid med folkeretten. Stadig flere kommuner og fylkesting vedtar at de vil ikke kjøpe inn varer og tjenester fra okkuperte områder i strid med folkeretten. Ta kontakt med våre lokallag og dine lokale politikere for å sjekke ut om de tar samfunnsansvar og ønsker å drive etisk handel.

Støtt oss økonomisk

Palestinakomiteen i Norges arbeid er i all hovedsak basert på medlemskontingent og gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner. Du kan støtte vårt arbeid her.

Israel som apartheidstat – sett deg inn i rapportene

A Treshold is Crossed av Human Rights Watch April 2021
This is apartheid av den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem, januar 2021
Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity av Amnesty International 2022

Publisert: 4. juni 2021