03.10: Krigens traumer og tro på framtiden – foredrag ved Mads Gilbert

Velkommen til seminar om krigens traumer og framtidstro ved Mads Gilbert, onsdag 3.oktober i sal 5 på Nova Kino klokka 18.30.

This lecture will be held in Norwegian, but there’s a brief summary at the end of this text.

”En gutt fra Gaza drømmer at soldater skyter på ham. De skyter og skyter. Han roper på hjelp, men ingen kommer. Så endelig, rett før han holder på å dø, er ambulansen der. Redningen. Men den er full av ville hunder som styrter mot ham, og alt håp er ute”.
Barn med traumemareritt våkner og er i alarmmodus: stresshormonene pumpes rundt i blodet, kroppen skjelver, pusten går tungt og fort. I følge en ny studie fra Flyktningehjelpen opplever 6 av 10 palestinske barn på Gazastripen traumemareritt. Voldelige konflikter rundt om i verden ødelegger barn og voksne psykisk og fysisk, men likevel kan veien til krigshandlinger og støtten til væpnede opprør virke uhyggelig kort. I dette foredraget skal Mads Gilbert snakke om hva som skjer i en befolkning som opplever krig og forfølgelse. De fysiske og psykiske skadene og hvordan menneskesinnet driver en videre. Overlevelsen og troen på at noe kan endre seg. Med Gaza som utgangspunkt trekker han paralleller til sivilbefolkning rundt om i verden som må leve med dette som Syria, Afghanistan, Jemen og Sudan.

Siden Mads Gilbert dro ut i tjeneste som solidaritetslege, første gang i 1981 til Beirut, har han rykket ut for å hjelpe krigsskadde i blant annet Angola, Kurdistan, Afghanistan, Burma, Kambodsja og Gaza. Gilbert har et langt internasjonalt virke, der medisinfag og politikk går hand i hand og har vært aktiv i solidaritetsarbeidet med palestinerne siden 1970-tallet med tallrike perioder bak seg som lege i Palestina og Libanon.

Mads Gilbert first traveled as a solidarity doctor to Beirut in 1981. Since then he’s worked with war traumas in Angola, Kurdistan, Afghanistan, Burma, Cambodia and Gaza. His medical work goes hand in hand with politics. He has been engaged in solidarity work with the Palestinians since the 70s with numerous periods as a doctor in Palestine and Lebanon. Here he’ll be talking what happens physically and mentally in a population living with war and persecution.