13. februar: Årsmøte i Palestinakomiteen i Tromsø

Tirsdag 13. februar fra klokken 19.00

Bakrommet på Amtmandens eftf. i Tromsø

Klokken 19.00 blir det åpent foredrag med Kjell Stephansen, leder av BDS-utvalget i Palestinakomiteen i Norge.
Klokken 20.00 starter selve årsmøtet

Årsmøtepapirer ettersendes i uka før årsmøte (dagsorden, årsberetning og handlingsplan, regnskap og budsjett – og valgkomiteens innstilling).