Internasjonalt Seminar på Tromsø bibliotek: palestinske barn i israelske fengsler

19. oktober arrangerte Palestinakomiteen i Tromsø arrangementet «palestinske barn i israelske fengsler – brytes konvensjonen om barns rettigheter?» i samarbeid med Internasjonalt seminar på Tromsø Bibliotek. Dokumentaren «Stone Cold Justice» ble vist på storskjerm. Dokumentaren viser hvordan mishandling av palestinske barn i israelske fengsler er systematisk og institusjonalisert. Marianne Dahl fra kampanjen Palestinske barn i israelske militære fengsler (PIM) og Gro Herefoss Davidsen, fungerende leder i Redd Barna Region Nord, holdt innlegg etter filmen. Det var godt oppmøte, og etter innleggene var det flere gode spørsmål og betraktninger fra salen.

 

Godt oppmøte på Internasjonalt Seminar. Her vises dokumentaren Stone Cold Justice.

 

Marianne Dahl fra kampansjen Palestinske barn i israelske militære fengsler (PIM)