16. mars i Trondheim: Demonstrasjon kl. 14.00

Lørdag 16. mars kl. 14.00
Torvet i Trondheim
Demonstrasjon – nasjonal markering
Vi møtes for å vise vår motstand til Israels folkemord mot palestinerne og Norges mangel på handlekraft.
Parolene blir:
1. Ingen norske våpen til Israel
2. Stopp folkemordet
3. Oljefondet ut av okkupasjon
4. Støtt den palestinske motstandskampen
For mer info om appellanter: Følg med på Facebook-sidene til Palestinakomiteen Trøndelag
Arrangører: Studenter for Palestina Trondheim og Palestinakomiteen Trøndelag