Åpent møte med lederen av Jewish Voice for Peace

Palestinakomiteen i Oslo er stolte over å kunne invitere til åpent møte med Rebecca Vilkomerson, lederen av Jewish Voice for Peace, fredag 15. mars klokken 1900 på INGENSTEDS, Brenneriveien 9 (like ved Blå). Dørene åpner 18.00

Jewish Voice for Peace (JVP) arbeider for en varig fred som anerkjenner både palestineres og israeleres rett til sikkerhet og selvbestemmelse. De støtter ikkevoldelige aksjoner for å gjøre slutt på den israelske okkupasjonen, og arbeider for å påvirke amerikansk politikk med utgangspunkt i folkeretten og FN-resolusjoner. JVP havnet på Israels såkalte «BDS-svarteliste» i fjor på grunn av sin støtte til BDS (boikott, deinvesteringer og sanksjoner av staten Israel).

Rebecca kommer til Norge for å snakke om hvordan politikken knyttet til palestinernes rettigheter er i endring i USA, med særlig fokus på det jødiske miljøet, og hvordan dette krysser ordskiftet om sionisme, anti-sionisme og antisemittisme.

Velkommen til et spennende innlegg i debatten om Palestina og Israel!

Ordstyrer: Eirik Iversen, Palestinakomiteens boikottutvalg

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Gratis entre. 18-årsgrense.