Åpent møte i Stavanger: Bryt samarbeidet med Technion!

Åpent møte onsdag 1. mars kl 18:00 på Folkets hus, sal 2

UiS: Frigjøring eller medløperi?
Samarbeidet med Technion er en skam for norsk akademia og trist for Stavanger. Hvordan kan vi redde omdømmet til universitetet og byen?

Øystein Grønning er leder av AKULBI, AU-medlem i Palestinakomiteen og møter i representantskapet i Oslo AP. Han har hatt flere arbeidsopphold i Palestina med Osloavtalen og Veikartet for fred.

Arrangør: Palestinakomiteen i Stavanger.
Møtet er gratis, og åpent for alle interesserte.

Etter det åpne møtet (kl 19:30) blir det årsmøte i Palestinakomiteen i Stavanger.