Årsmøte i Palestinakomiteen i Ringerike

Innkalling til årsmøte i Palestinakomiteen i Ringerike
Tirsdag den 04 mars 2014, kl. 19.00
Sted: Ringerike Rådhus.

  1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  2. Årsberetning 2013. Forslag til årsberetning 2013 legges fram på møtet.
  3. Regnskap for 2013 – Budsjettforslag 2014. Regnskap og forslag til budsjett legges fram på møtet.
  4. Valg av styre
  5. Valg av revisor – valg av valgkomite.
  6. Valg av kandidater til medlem/varamedlem av Landsstyret i Palestinakomiteen, samt inntil 2 delegater til Landsmøtet.

 

For styret

Sverre Johnsrud, leder